Giải nghĩa giấc mơ về đôi chân

Giải nghĩa giấc mơ về đôi chân - nằm mơ thấy gãy chân là gì?

0.0 00 Chân là danh từ chỉ một bộ phận trên cơ thể con người có chức năng đi lại.Vậy ngoài cặp số 109 áp dụng cho giấc mơ liên quan đến chân vẫn còn các cặp số hạp nào liên quan nữa không? Bạn có thể cùng chúng tôi dựa vào một số mục … Read more

Loading...