Giấc chiêm bao thấy cái bè

Giấc chiêm bao thấy cái bè - Giải nghĩa điềm mơ liên quan đến chiếc bè

0.0 00 Bè là một cấu trúc phẳng phục vụ cho việc chuyên chở và vận chuyển trên mặt nước. Nó là phương tuyện vận chuyển giao thông đường thủy có cấu trúc đơn giản nhất với điểm đặc trưng là hoàn toàn không có thân như các loại tàu thuyền khác. Vậy ngoài cặp số 55 … Read more

Loading...