Mơ thấy đồn điền là gì?

Đồn điền là danh từ chỉ vùng đất rộng lớn được sử dụng để trồng cây công nghiệp. Vậy ngoài cặp số 09, cặp

Read more

Nằm mơ thấy điện thoại là gì?

Điện thoại là danh từ chỉ vật dụng dùng để liên lạc. Vậy ngoài cặp số 01, cặp số 03 và cặp số 43

Read more
Loading...