Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “K”.

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

596 Kè cầu ao 66 – 61 – 70

597 Kẻ chăn trâu 13 – 31 – 60

598 Kẻ cướp 03 – 83

599 Kẻ trộm cậy cửa 79 – 20

600 Kéo thuyền trên sông 06 – 60

601 Kéo thuyền 38 – 83 – 88

602 Kêu cứu 35 – 65

603 Khách hàng 30 – 89

604 Khách sạn 32 – 47

605 Khai thác vàng 12 – 21 – 10 – 01

606 Khâm phục 37 – 73

607 Khăn mặt 73 – 96

608 Khăn màu hồng 04 – 24

609 Khăn nhung 78 – 87

610 Khẩu pháo 70 – 72

611 Khâu vá 36

612 Khí giới 07 – 70

613 Khỉ 56

614 Khiêu vũ 42 – 47 – 43

615 Khó đẻ 19 – 91 – 96

616 Khỏa thân 18 – 81 – 48 – 48

617 Khoai lang 51 – 52 – 95

618 Khoang tầu 41 – 71

619 Khoe 56 – 59

620 Kì lân 65 – 78

621 Kiếm 96

622 Kim chỉ 11 – 94 – 15

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Số đề Việt

Admin sodeviet hiện đang làm admin chính cho trang web sodeviet.com. Admin cũng tham gia viết bài cho một số web về cá cược và số đề khác. Mọi thông tin liên hệ xin thông qua email admin@sodeviet.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...