Giấc mơ thường và giấc mơ báo số

Như trong bài viết trước là áp dụng số mơ cho lô đề có chính xác không thì chúng tôi đã nói về các

Read more

Áp dụng số mơ cho lô đề có chính xác

Từ ngàn xưa đến nay thì con người chúng ta (kể cả động vật và thậm chí thực vật) đều trải qua những giấc

Read more