Giấc mơ dây thừng mang điềm gì?

Dây thừng là động từ trích từ danh từ cuộn dây thừng. Vậy ngoài cặp số 169 áp dụng cho giấc mơ liên quan

Read more

Chiêm bao thấy dây nhợ là điềm gì?

Dây nhợ là động từ trích từ danh từ cuộn dây nhợ. Vậy ngoài cặp số 169 áp dụng cho giấc mơ liên quan

Read more

Nằm mơ thấy cướp mang nghĩa gì?

Cướp là động từ chỉ hành động cướp của người khác hoặc là danh từ chỉ người thực hiện hành vi cướp giật. Vậy

Read more
Loading...