Mơ thấy cô dâu và chú rể

Cô dâu và chú rễ là danh từ chỉ sự hôn phố giữa hai người độc thân. Vậy ngoài cặp số 02, cặp số

Read more

Mơ thấy con cóc là gì?

Cóc là danh từ chỉ loài động vật lưỡng cư só thể sống trên cạn và cả dưới nước. Vậy ngoài cặp số 04

Read more