Loading...

CÁC BỘ SỐ TRONG LÔ ĐỀ DÀN

Các bộ số trong lô đề là kinh nghiệm , phương pháp để chơi lô đề. Sưu tập các bộ số trong lô đề để phục vụ việc soi cầu thuận lợi hơn nhé các bạn. 

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày:

00- 22- 44- 66- 88,02-20,04- 40, 06- 60, 08- 80, 24- 42, 26- 62 ,28- 82,46- 64, 48- 84, 68- 86.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày:

11,33,55,77,99,13-31,15-51,17-71,19-91,35-53,37-73 ,39-93,57-75,59-95,79-97.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày:

01,03,05,07,09,

21,23,25,27,29,

41,43,45,47,49,

61,63 ,65,67,69,

81,83,85,87,89.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày:

10,12,14,16,18,

30,32,34,36,38,

50,52,54,56,58,

70,72 ,74,76,78,

90,92,94,96,98.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày

00,11,22,33,44,01-10,02-20,03-30,04-40,12-21,13-31 ,14-41,23-32,24-42,34-43.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày:

55,66,77,88,99,56-65,

57-75,58-85,59-95,

67-76,68-86 ,69-96,

78-87,79-97,

89-98.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày

05,06,07,08,09,

15,16,17,18,19,

25,26,27,28,29,

35,36 ,37,38,39,

45,46,47,48,49.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày:

50,51,52,53,54

60,61 ,62,63,64,

70,71,72,73,74,

80,81,82,83,84,

90,91,92,93,94,

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày:

00,

03,06,09,

12,15,18,

21,24,27,

30,33,36,39,

42,45,48,

51,54,57,

60,63,66,69,

72,75,78,

81,84,87,

90,93,96,99.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba – Dư 1 (33 số) max 20 ngày, tần suất 8-10 ngày:

01,04,07,10,

13,16,19,

22,25,28,

31,34,37,

40,43,46,49,

52,55,58,

61,64,67,

70,73,76,79,

82,85,88,

91,94,97.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba – Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần suất 8-10 ngày

02,05,08,

11,14,17,

20,23,26,29,

32,35,38,

41,44,47,

50,53,56,59,

62,65,68,

71,74,77,

80,83,86,89,

92,95,98.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày:

00,01,02,03,04,05,

10,11,12,13,14,15,

20,21,22,23,24,25,

30,31,32,33,34,35,

40,41,42,43,44,45,

50,51,52,5 3,54,55.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày

11,12,13,14,15,16,

21,22,23,24,25,26,

31,32,33,34,35,36,

41,42,43,44,45,46,

51,52,53,54,55,56,

61,62,63,6 4,65,66.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày:

22,23,24,25,26,27,

32,33,34,35,36,37,

42,43,44,45,46,47,

52,53,54,55,56,57,

62,63,64,65,66,67,

72,73,74,7 5,76,77.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày

33,34,35,36,37,38,

43,44,45,46,47,48,

53,54,55,56,57,58,63,

64,65,66,67,68,

73,74,75,76,77,78,

83,84,85,8 6,87,88.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày

44,45,46,47,48,49,

54,55,56,57,58,59,

64,65,66,67,68,69,

74,75,76,77,78,79,

84,85,86,87,88,89,

94,95,96,9 7,98,99.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày

01-10,12-2123-32,34-43,45-54,56-65,67-76,78-87,89-98,90-09.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày

13-31,02-20,24-42,35-53,46-64,68-86,80-08,57-75,79-97,91-19.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày

03-30,36-63,69-96,92-29,25-52,58-85,81-18,41-14,74-47,07-70.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày

04-40,48-84,82-28,26-62,60-06,15-51,59-95,93-39,37-73,71-17.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày

05-50,16-61,27-72,38-83,49-94.

Trên đây là các bộ số trong lô đề được sắp xếp theo các kiểu các ngày. Chúc các bạn thành công!

Các từ khoá tìm kiếm:

Số đề Việt

Admin sodeviet hiện đang làm admin chính cho trang web sodeviet.com. Admin cũng tham gia viết bài cho một số web về cá cược và số đề khác. Mọi thông tin liên hệ xin thông qua email admin@sodeviet.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...