Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “C”.

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

164 Cá cảnh 40

165 Cá chép 58

166 Cá chuối 59

167 Cá chuồn 76

168 Ca hát vui chơi 19 – 29

169 Ca hát 07 – 57 – 94

170 Cá lóc 68

171 Cá mây chiều 28 – 82

172 Cá nướng 48

173 Cá quả 45

174 Cá rô 20 – 40 – 82

175 Cá sấu 89

176 Cá thường 56

177 Cá to nhỏ 09

178 Cá trạch 85

179 Cá trắm 01 – 41 – 81 – 43

180 Cá trắng 46

181 Cá trê 48

182 Cá vàng 20 – 29

183 Cá 79

184 Cái bàn 95

185 Cái bình 85

186 Cái cân 89 – 86

187 Cái câu 01 – 26 – 73

188 Cái cày 26 – 75 – 56

189 Cái chậu 94 – 32

190 Cái chày 11 – 98

191 Cái chén 93

192 Cái chổi 85 – 93

193 Cái chum 75 – 35

194 Cái cù 02 – 32 – 62

195 Cái dấu 25 – 75

196 Cái ghế 49 – 68

197 Cái giếng 92 – 29

198 Cái kẹo 36 – 02

199 Cái kim 84 – 34

200 Cái kính 85

201 Cái làn 84 – 85

202 Cái mả 30 – 70 – 40 – 90

203 Cái mai 19 – 91 – 87

204 Cái mâm 18 – 81 – 86

205 Cái màn xanh 14 – 41

206 Cái màn 85 – 97

207 Cái miệng 78

208 Cái miếu 63 – 68

209 Cái môi 00 – 75

210 Cái mũ 28 – 46 – 86 – 68

211 Cái muôi 71

212 Cái nhà 27 – 77 – 91 – 41

213 Cái nhẫn 81

214 Cãi nhau 36 – 37 – 68

215 Cái nhìn hẹp hòi 72 – 72

216 Cái nhìn nham hiểm 61 – 49

217 Cái nhìn tốt 27 – 72

218 Cái nón 05 – 15 – 75

219 Cái tát 06

220 Cái tẩu 26 – 75 – 21

221 Cái thìa 54

222 Cái thuổng 94 – 96

223 Cái tích 93

224 Cái xẻng 63 – 64

225 Cái xích 79 – 82

226 Căn buồng bình thường 20 – 21 – 40 – 60

227 Cần câu 26 – 75

228 Cảnh buồn 46

229 Cánh cửa cũ 44 – 94

230 Cánh cửa mới đóng 42 – 43 – 52

231 Cánh cửa 28 – 83

232 Cánh tay lông lá 42

233 Cánh tay 18 – 81

234 Cào cào 53

235 Cạo râu 83 – 84

236 Cắt tóc nam 14 – 54 – 65 – 45

237 Cắt tóc nữ 57 – 85

238 Cắt tóc 82 – 83 – 85

239 Cát 36 – 63

240 Câu cá ao hồ 08 – 80 – 85

241 Câu cá rô 76

242 Câu được cá 83 – 33

243 Câu được rắn 01 – 81

244 Cầu vồng 04 – 40 – 45

245 Cây cảnh trong nhà 06

246 Cày cấy 09 – 90 – 89

247 Cây chuối 34 – 84

248 Cây cổ thụ 50 – 54

249 Cây khế 07 – 70

250 Cây không hoa 75 – 85

251 Cây nhiều lộc 04 – 05

252 Cây nở hoa 43 – 16 – 61

253 Cây sai quả 49 – 73 – 36

254 Cây to 33 – 66 – 76

255 Cây xoan 49 – 94

256 Chải chuốt 20 – 30 – 60

257 Chai lọ 34 – 50

258 Chái thìa 63

259 Chai 94 – 86

260 Chăn gối 46 – 47 – 70

261 Cánh chim 01 – 65

262 Cháo lòng 49 – 97

263 Chấy đầy đầu 57 – 59

264 Cháy đồ điện 77 – 78 – 79

265 Cháy đống rơm 17 – 71 – 27 – 72

266 Chảy máu 08 – 19 – 29 – 69

267 Cháy nhà 05 – 43 – 67

268 Chấy rận 79 – 84 – 02

269 Chém chuột 92

270 Chém nhau 17 – 37 – 77

271 Chén to 94 – 95

272 Chết đuối sống lại 00 – 06

273 Chết đuối 07 – 30 – 84

274 Chết sống lại 62 – 74

275 Chia ly 52 – 57 – 72

276 Chiến thắng 96 – 86

277 Chim bay 67

278 Chim cánh cụt 24 – 78

279 Chim đậu 87

280 Chim hòa bình 32

281 Chim *** vào người 27

282 Chim sẻ đậu 76

283 Chim trời 87

284 Chó cắn chảy máu 98 – 99

285 Chó cắn đuổi 58 – 38

286 Chó cắn 29 – 92 – 93

287 Cho con xe 69 – 96 – 64

288 Cho con 05 – 75

289 *** 51 – 91

290 Chó đến nhà 93 – 98

291 Chó đen 94 – 68

292 09 – 96

293 Chờ đợi 53 – 64

294 Chó đuổi chạy xuống ao 68

295 Chỗ kín đàn ông 01 – 21

296 Cho xe 29 – 79 – 92

297 Chợ 25 – 52

298 Chơi cờ tướng 13 – 31

299 Chơi đá bóng 89 – 97

300 Chơi điện tử 46 – 48 – 84

301 Chơi tú lơ khơ 03 – 62

302 Chơi xuân 19 – 39

303 Chữ số 22 – 82

304 Chú tiểu 36 – 76

305 Chứa bạc 52 – 57 – 63

306 Chùa 05 – 56 – 26

307 Chửi chồng 07 – 57 – 17

308 Chuối 15 – 05 – 95

309 Chuồn chuồn 26 – 65

310 Chuồng xí 39 – 67

311 Chuột bạch 02 – 20

312 Chuột cống 57 – 45

313 Chuột đồng 15 – 51

314 Chuyển nhà xí 09

315 Chuyển nhà 14 – 16

316 Chý mô tơ 77 – 79

317 Cờ bạc 28, 01,51

318 Cô liên 47 – 57

319 Có máu 19 – 69 – 964

320 Cơ may 79 – 38

321 Cô tiên 17 – 35 – 19 – 91

322 Cò trắng 84 – 00

323 Cò xanh 02 – 73

324 Cối giã cua 92 – 87

325 Cối giã giò 86 – 48

326 Con bò 88

327 Con cá con 24 – 26 – 72

328 Con cáo 48 – 28

329 Con chai 68

330 Con chấy 92 – 95 – 98

331 Con chim 56 – 80

332 Con chó con 48 – 49

333 Con chó nhật 76

334 Con chó 29 – 59 – 95

335 Con chuột nhà 17 – 49

336 Con chuột 02 – 20 – 55

337 Con cóc 04

338 Con công 98 – 67

339 Con cua 67 – 89

340 Con dê 15 – 35 – 75

341 Con dệp 82 – 85

342 Con đĩ 01 – 21 – 26

343 Con đỉa 43

344 Con điên 52 – 08 – 89

345 Con ếch 28 – 43

346 Con gái mình chết 35

347 Con hạc 17 – 57

348 Con hổ 06 – 60 – 30 – 46

349 Con khỉ 72 – 27

350 Con lợn 76

351 Con lươn 56 – 90

352 Con mèo 18 – 58 – 89

353 Con mình chết 35

354 Con mọt 05 – 39

355 Con muỗi 46

356 Con nai 34 – 48

357 Con ngỗng 08 – 83

358 Con ngựa 12 – 52 – 72

359 Con nhái 26, 62

360 Con nhện 33 – 73

361 Con ở 25, 65, 76

362 Con ốc nhồi 67

363 Con ốc 65

364 Con quạ 25 – 62 – 65

365 Con rái cá 48 – 79

366 Con rắn 32 – 42 – 72

367 Con rệp 98

368 Con rết 94

369 Con rồng 10 – 50 – 90

370 Con ruồi 35

371 Con sò 48

372 Con sóc 69, 79

373 Con tàu 42 – 82

374 Con thỏ 08 – 48 – 69

375 Con thuyền 33 – 38

376 Con tim 11 – 31 – 51 – 71

377 Con tin 85 – 97

378 Con tôm 58

379 Con trai cho vàng 43

380 Con trai đầu lòng 79

381 Con trăn đầy người 86 – 87

382 Con trăn 03 – 63

383 Con trâu 03 – 63 – 86

384 Con trĩ 01 – 21 – 61 – 26

385 Con vẹm 61 – 62

386 Con vịt 49

387 Con voi 13 – 53

388 Công an 14 – 34 – 54

389 Cổng chào 20 – 40 – 80

390 Cống rãnh 04 – 44

391 Cổng trào 40 – 80 – 20

392 Cột điện 11

393 Củ cà rốt 01 – 51

394 Củ khoai 75 – 95

395 Củ su hào 00 – 01 – 06

396 Cua bể 05 – 46 – 65

397 Của đàn bà 27 – 87 – 28

398 Cúng chay 37 – 71

399 Cúng người chết 74

400 Cúng tổ tiên 40 – 46

401 68 – 69

402 Cuốc xẻng 65 – 54

403 Cưỡi ngựa 41

404 Cưới vợ 70 – 65 – 69

405 Cười với bản thân 21 – 61

406 Cười với nam 09 – 59

407 Cười với phụ nữ 07 – 09

408 Cưỡng ép 03 – 38 – 83

409 Cứ* bám lên mặt 03 – 07

410 Cứ*bám ngón tay 00 – 05

411 Cứ*bê bết đi mưa 14 – 41

412 Cứ*đầy ống quần phải thay 91 – 92

413 Cứ*vứt vào nhà 63

414 Cứ* 63 – 13

415 Cứu đàn ông khỏi chết đuối 54

416 Cứu người rơi xuống ao 07 – 16 – 18.

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Các từ khoá tìm kiếm:

Số đề Việt

Admin sodeviet hiện đang làm admin chính cho trang web sodeviet.com. Admin cũng tham gia viết bài cho một số web về cá cược và số đề khác. Mọi thông tin liên hệ xin thông qua email admin@sodeviet.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...