Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “S”.

Cho sao bài viết này!

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

931 Sấm sét 94 – 95 – 54

932 Sang nhà láng giềng 42 – 43 – 64

933 Sao trên trời 33 – 38

934 Sắt 93 – 58

935 Say rượu 35 – 45 – 90

936 Sinh đẻ 27 – 56

937 Sinh lí hai người 02 – 22

938 Sổ điểm 30 – 35

939 Sợ ma 75 – 23 – 96

940 Sổ rách bìa 45 – 49

941 Sổ sách 38 – 88

942 Sông ngòi 42

943 Sư sãi bắt đồn 76 – 46

944 Sư tử 25, 45

945 Sửa lại hố xí 79 – 70

946 Súng ak 86

947 Súng b40 18 – 64

948 Súng bắn dài 68

949 Súng hơi 00 – 97

950 Suối nước đục 09 – 18

951 Suối nước trong 41 – 47

952 Sụt lở 09 – 13

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Số đề Việt

Admin sodeviet hiện đang làm admin chính cho trang web sodeviet.com. Admin cũng tham gia viết bài cho một số web về cá cược và số đề khác. Mọi thông tin liên hệ xin thông qua email admin@sodeviet.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...