Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “R”.

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

904 Ra đa 45 – 54

905 Ra suối mưa to 35 – 53

906 Rắn bơi 21 – 82

907 Rắn cắn gót chân 57

908 Rắn cắn người 43 – 73

909 Rắn cắn 14 – 59 – 95

910 Rắn đất 38 – 78

911 Rắn đuổi 69

912 Rắn hai đầu 15 – 51

913 Rắn quấn chân 96

914 Rắn quấn người 49 – 97

915 Rắn quấn 05 – 15 – 51

916 Rắn rết 00 – 20 – 28 – 40 – 82

917 Râu mọc dài 25 – 57

918 Râu 03 – 53 – 07 – 75

919 Rệp 26 – 64

920 Rổ đỗ 28 – 48 – 68 – 86

921 Rổ trứng 70 – 30

922 Rơi kính đeo 32 – 89

923 Rơm rạ 36 – 78

924 Rồng bay 57 – 34

925 Rùa biển 87

926 Rửa chân 86 – 68

927 Rùa 56

928 Rụng cả hàm răng 03

929 Rụng một chiếc răng 31

930 Rụng răng 31 – 32 – 52 – 62

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Số đề Việt

Admin sodeviet hiện đang làm admin chính cho trang web sodeviet.com. Admin cũng tham gia viết bài cho một số web về cá cược và số đề khác. Mọi thông tin liên hệ xin thông qua email admin@sodeviet.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...