Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “Q”.

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

875 Quả bàng 31 – 32

876 Quả bóng 11 – 45 – 72

877 Quả bưởi 01 – 09 – 70

878 Quả cam 05 – 25 – 55

879 Qụa chết 36 – 80 – 85

880 Quả chuối 34 – 43

881 Quả đu đủ 58 – 89

882 Quả dừa 50 – 70 – 09

883 Quả na 13 – 14

884 Quả quất 30 – 70

885 Quả rụng 89 – 93

886 Quả trên cây 84 – 48

887 Quả 26 – 60

888 Quái vật 30 – 39 – 17

889 Quần áo vá nhiều 01 – 11

890 Quần áo 09 – 06

891 Quản bưởi 17 – 71

892 Quần lót 02 – 59

893 Quán rượu ngoài trời 69

894 Quan tài bố nuôi 62 – 63

895 Quan tài chôn rồi 01 – 51

896 Quan tài chưa chôn 04

897 Quan tài có xác chết 74 – 21

898 Quan tài mở nắp 31 – 36

899 Quan tài 06 – 56 – 26

900 Quạt trần 82

901 Quét nhà 34 – 43

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Số đề Việt

Admin sodeviet hiện đang làm admin chính cho trang web sodeviet.com. Admin cũng tham gia viết bài cho một số web về cá cược và số đề khác. Mọi thông tin liên hệ xin thông qua email admin@sodeviet.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...