Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “O”.

Cho sao bài viết này!

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

849 Ổ khóa 95 – 86

850 Ô tô cháy 47 – 56

851 Ô tô hồ lô kẹt chết người 12 – 21 – 26

852 Ô tô kẹp chết người 07 – 70

853 Ôm nhau 64 – 85 – 97

854 Ông chủ 21 – 26 – 22 – 27

855 Ông cụ già 15 – 65 – 56 – 96

856 Ông già cho quà 75

857 Ông già 36 – 56 – 76

858 Ông sãi, bà sãi 16 – 56 – 36

859 Ông sư 16 – 61 – 36

860 Ông táo 40 – 45 – 80 – 85

861 Ông trời 37

862 Ông tượng 82 – 06 – 43 – 88

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Số đề Việt

Admin sodeviet hiện đang làm admin chính cho trang web sodeviet.com. Admin cũng tham gia viết bài cho một số web về cá cược và số đề khác. Mọi thông tin liên hệ xin thông qua email admin@sodeviet.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...