Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “N”.

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

746 Nằm đất 92

747 Nam đèo nữ 12 – 25 – 92

748 Nam đi xe máy 88 – 38

749 Nam nữ yêu nhau 12 – 21

750 Nắng 52 – 72 – 29 – 92

751 Nạo thai 53 – 63 – 42

752 Nếm đồ chua chát 68 – 54 – 45

753 Nếm đồ ngọt 34 – 39

754 Ném vào ma 65 – 66

755 Ném 05 – 65 – 85

756 Ngã 66 – 16 – 61

757 Ngắm vuốt 17 – 38 – 81

758 Nghe caset điện yếu 74

759 Nghệ sỹ 10

760 Nghèo khổ 19 – 14

761 Nghi ngờ vàng giả 60

762 Nghi ngờ 49 – 94

763 Nghĩa địa 12 – 72 – 92

764 Ngọc hoàng 05 – 15 – 17 – 95

765 Ngọc 45 – 54 – 15

766 Ngồi gãi chấy 15 – 14 – 16

767 Ngũ hương 28 – 92

768 Ngủ lang 96 – 86

769 Ngủ với gái 21 – 61 – 28 – 75 – 57

770 Ngủ 04 – 54 – 92

771 Ngựa ăn cỏ 60 – 82

772 Ngựa bay 77

773 Ngựa 01 – 62

774 Người ăn bánh mỳ 69

775 Người bệnh 58 – 85 – 80

776 Người bị chó cắn 96

777 Người chết sống lại 85 – 37

778 Người chết 26 – 65

779 Người đàn ông ở trần 13 – 43

780 Người dân tộc đánh nhau 83 – 37

781 Người đập lửa 34 – 47 – 69

782 Người đầy bùn 32 – 86

783 Người đẻ khó 91

784 Người đòi nợ 92 – 12

785 Người già đến 56 – 86

786 Người khó đẻ 91

787 Người mẹ tốt 01 – 22 – 41

788 Người mù 62 – 82 – 68

789 Người nhà ma nhập 67 – 87 – 97

790 Người rủ đánh bạc 71

791 Người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63 – 68 – 64

792 Người tàn tật 93 – 91

793 Người tây 13 – 43 – 93 – 98

794 Người trèo bàn thờ 95 – 59

795 Người trèo xuồng 02 – 61 – 89

796 Người xa về 45 – 75 – 32

797 Nhà bán hàng 24 – 64 – 78

798 Nhà bằng bạc 02

799 Nhà bé nhỏ 52 – 61

800 Nhà đất lợp rạ 82 – 84

801 Nhà đẹp 66 – 16

802 Nhà hát 38 – 83

803 Nhà hộ sinh 37 – 73 – 71 – 79

804 Nhà mái bằng 46 – 64

805 Nhà mát 32 – 23

806 Nhà máy 48 – 68 – 28

807 Nhà nghỉ mát 32

808 32

809 Nhà ngói đỏ 84 – 92

810 Nhà ở bình thường 26 – 66 – 86 – 96

811 Nhà to 51 – 89

812 Nhà tối tăm 25 – 65

813 Nhà trẻ 27 – 37

814 Nhà trọ 92 – 19

815 Nhà trong rừng 02 – 18 – 51

816 Nhà vệ sinh 34 – 71

817 Nhà xe 65 – 66 – 67

818 Nhận được của bố thí 48

819 Nhẫn ngọc 37, 73

820 Nhận tiền của người con gái 88

821 Nhẫn vàng 01 – 10 – 00

822 Nhện trăng xa 63

823 Nhện 56

824 Nhiều ghế 44 – 84

825 Nhiều hũ nước đái 96 – 69

826 Nhiều màu 78

827 Nhiều người đòi nợ mình 56

828 Nhìn thấy máu người chảy 09 – 54

829 Nhổ tóc sâu 64 – 46 – 41

830 Nóc nhà 86 – 68

831 Nồi áp suất 84 – 39

832 Nói chuyện với bố 51 – 56

833 Nói chuyện với mẹ 57 – 75

834 Nói chuyện với người chết 84 – 29

835 Nói chuyện với người đã chết 75 – 76 – 90 – 92

836 Nói dối bạn 09 – 37

837 Nói tục 41 – 91 – 96

838 Nữ rụng răng 03 – 53 – 85

839 Nước chảy 35 – 45 – 65

840 Nước đái có máu 43

841 Nước dâng cao 06 – 56 – 66

842 Nước dâng vào ngõ 06 – 56

843 Nước dâng 06 – 66 – 86 – 56 – 07 – 70 – 50

844 Nước lụt 67 – 68

845 Nước mắt 87 – 85

846 Nước sông dâng cao 89 – 98

847 Nước to vào nhà 06 – 08 – 56

848 Nướng sắn 99 – 94

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...