Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “N”.

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

746 Nằm đất 92

747 Nam đèo nữ 12 – 25 – 92

748 Nam đi xe máy 88 – 38

749 Nam nữ yêu nhau 12 – 21

750 Nắng 52 – 72 – 29 – 92

751 Nạo thai 53 – 63 – 42

752 Nếm đồ chua chát 68 – 54 – 45

753 Nếm đồ ngọt 34 – 39

754 Ném vào ma 65 – 66

755 Ném 05 – 65 – 85

756 Ngã 66 – 16 – 61

757 Ngắm vuốt 17 – 38 – 81

758 Nghe caset điện yếu 74

759 Nghệ sỹ 10

760 Nghèo khổ 19 – 14

761 Nghi ngờ vàng giả 60

762 Nghi ngờ 49 – 94

763 Nghĩa địa 12 – 72 – 92

764 Ngọc hoàng 05 – 15 – 17 – 95

765 Ngọc 45 – 54 – 15

766 Ngồi gãi chấy 15 – 14 – 16

767 Ngũ hương 28 – 92

768 Ngủ lang 96 – 86

769 Ngủ với gái 21 – 61 – 28 – 75 – 57

770 Ngủ 04 – 54 – 92

771 Ngựa ăn cỏ 60 – 82

772 Ngựa bay 77

773 Ngựa 01 – 62

774 Người ăn bánh mỳ 69

775 Người bệnh 58 – 85 – 80

776 Người bị chó cắn 96

777 Người chết sống lại 85 – 37

778 Người chết 26 – 65

779 Người đàn ông ở trần 13 – 43

780 Người dân tộc đánh nhau 83 – 37

781 Người đập lửa 34 – 47 – 69

782 Người đầy bùn 32 – 86

783 Người đẻ khó 91

784 Người đòi nợ 92 – 12

785 Người già đến 56 – 86

786 Người khó đẻ 91

787 Người mẹ tốt 01 – 22 – 41

788 Người mù 62 – 82 – 68

789 Người nhà ma nhập 67 – 87 – 97

790 Người rủ đánh bạc 71

791 Người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63 – 68 – 64

792 Người tàn tật 93 – 91

793 Người tây 13 – 43 – 93 – 98

794 Người trèo bàn thờ 95 – 59

795 Người trèo xuồng 02 – 61 – 89

796 Người xa về 45 – 75 – 32

797 Nhà bán hàng 24 – 64 – 78

798 Nhà bằng bạc 02

799 Nhà bé nhỏ 52 – 61

800 Nhà đất lợp rạ 82 – 84

801 Nhà đẹp 66 – 16

802 Nhà hát 38 – 83

803 Nhà hộ sinh 37 – 73 – 71 – 79

804 Nhà mái bằng 46 – 64

805 Nhà mát 32 – 23

806 Nhà máy 48 – 68 – 28

807 Nhà nghỉ mát 32

808 32

809 Nhà ngói đỏ 84 – 92

810 Nhà ở bình thường 26 – 66 – 86 – 96

811 Nhà to 51 – 89

812 Nhà tối tăm 25 – 65

813 Nhà trẻ 27 – 37

814 Nhà trọ 92 – 19

815 Nhà trong rừng 02 – 18 – 51

816 Nhà vệ sinh 34 – 71

817 Nhà xe 65 – 66 – 67

818 Nhận được của bố thí 48

819 Nhẫn ngọc 37, 73

820 Nhận tiền của người con gái 88

821 Nhẫn vàng 01 – 10 – 00

822 Nhện trăng xa 63

823 Nhện 56

824 Nhiều ghế 44 – 84

825 Nhiều hũ nước đái 96 – 69

826 Nhiều màu 78

827 Nhiều người đòi nợ mình 56

828 Nhìn thấy máu người chảy 09 – 54

829 Nhổ tóc sâu 64 – 46 – 41

830 Nóc nhà 86 – 68

831 Nồi áp suất 84 – 39

832 Nói chuyện với bố 51 – 56

833 Nói chuyện với mẹ 57 – 75

834 Nói chuyện với người chết 84 – 29

835 Nói chuyện với người đã chết 75 – 76 – 90 – 92

836 Nói dối bạn 09 – 37

837 Nói tục 41 – 91 – 96

838 Nữ rụng răng 03 – 53 – 85

839 Nước chảy 35 – 45 – 65

840 Nước đái có máu 43

841 Nước dâng cao 06 – 56 – 66

842 Nước dâng vào ngõ 06 – 56

843 Nước dâng 06 – 66 – 86 – 56 – 07 – 70 – 50

844 Nước lụt 67 – 68

845 Nước mắt 87 – 85

846 Nước sông dâng cao 89 – 98

847 Nước to vào nhà 06 – 08 – 56

848 Nướng sắn 99 – 94

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Số đề Việt

Admin sodeviet hiện đang làm admin chính cho trang web sodeviet.com. Admin cũng tham gia viết bài cho một số web về cá cược và số đề khác. Mọi thông tin liên hệ xin thông qua email admin@sodeviet.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...