Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “M”.

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

652 Ma đuổi 33 – 34 – 35

653 Ma hiện hình 37

654 Mặc áo đẹp 12 – 33

655 Mặc nhiều quần áo 79

656 Mặc nhiều quần 06

657 Mâm cơm nhiều người 29 – 94

658 Mâm cơm 78 – 87

659 Mất bô rô 52 – 28

660 Mất cắp 86 – 84 – 39

661 Mất của 35 – 44 – 66

662 Mặt nạ 30 – 35 – 32

663 Mất tiền 69 – 71

664 Mặt trăng 18 – 81

665 Mất trộm ti vi 15 – 78

666 Mất trộm 01 – 03 – 43

667 Mất ví 67

668 Mất xe đạp lại tìm thấy được 28 – 13 – 61

669 Mất xe đạp 28 – 82

670 Mất xe tìm thấy được 67 – 64

671 Mất xe tìm thấy 28 – 82 – 92

672 Mắt 62 – 82 – 11 – 21 – 91 – 15

673 Máu chảy nhiều 84 – 86 – 38

674 Màu đỏ 28 – 68 – 82

675 Màu trắng 01

676 Màu vàng 10

677 Màu xanh 09 – 90 – 45 – 95

678 Máy bay đổ 59 – 95

679 Máy bay 47 – 74 – 71 – 17

680 Máy bơm nước 25 – 52

681 Máy khâu 78 – 87

682 May quần áo mới 54

683 May 79 – 98 – 25

684 Mẹ bế con gái 64 – 14

685 Mẹ bế con trai 81 – 11 – 51

686 Mẹ con 63 – 20

687 Mẹ đỡ đầu 26 – 67 – 76

688 Mèo cắn 29 – 14 – 41

689 Mèo nằm ngủ 00 – 58

690 Mèo nhà 18 – 81

691 Mèo rừng 14 – 54 – 94

692 Mèo trắng 23 – 32

693 Mình bắn súng lục 61

694 Mình bị bắt 84

695 Mình bị đuổi 94 – 85

696 Mình chém người 56

697 Mình đá bóng 49 – 62

698 Mình đỏ 72 – 91

699 Mình ở khách sạn 64 – 69

700 Mình thoát chết 86 – 87

701 Mơ bố chết nhưng bố chưa chết 83 – 75

702 Mơ chồng ngoại tình 90 – 87

703 Mơ có vàng ngọc 03 – 63 – 83

704 Mơ đi học 17 – 41 – 91 – 71

705 Mơ hai chữ số 64 – 14

706 Mơ hiện rõ hình 96 – 46

707 Mơ lai gái 14 – 41

708 Mồ mả 36 – 76

709 Mơ mình bán hàng ăn 06 – 07

710 Mơ ngủ 33 – 35 – 73

711 Mơ người dị dạng 84 – 86

712 Mơ nhiều con số 93 – 39

713 Mơ nhiều trăn 95 – 87

714 Mơ rắn vào nhà 22 – 23 – 30

715 Mơ thấy ai chết không rõ 03 – 08

716 Mơ thấy bà 42 – 27 – 51

717 Mơ thấy bò 04 – 88

718 Mơ thấy đàn ông 28 – 59

719 Mơ thấy dế 33 – 45 – 99

720 Mơ thấy đôi vợ chồng hạnh phúc 14 – 41

721 Mơ thấy mẹ chết mà mẹ chưa chết 24 – 26

722 Mơ thấy nhiều con số 92 – 93

723 Mơ thấy tiền xu 01 – 02

724 Mơ thấy tình địch 62 – 61

725 Mơ trẻ con chết 92 – 65

726 Mỏ vàng dưới sông 38 – 39

727 Mơ vợ chết nhưng vợ chưa chết 73 – 54

728 Mơ vợ chết 93 – 39

729 Mơ vợ ngoại tình 03 – 93

730 Mồm 18 – 81 – 85

731 Món tiền nhỏ 03 – 07

732 Một mình trong quán 79

733 Mũ cứng 56 – 65

734 Mũ phớt 01 – 02

735 Mũ sắt 77 – 27 – 72

736 Mua bán 15 – 25

737 Mưa bão 29 – 69

738 Mưa nhỏ 68 – 08 – 78

739 Mua quạt điện 35

740 Mưa rào 07 – 67 – 87

741 Mưa 07 – 47 – 67 – 82

742 Mực đen 10 – 90 – 78

743 Múc nước giếng 06 – 37 – 63

744 Mũi dao 36 – 76

745 Mũi khoan 34 – 54 – 74

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...