Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “K”.

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

596 Kè cầu ao 66 – 61 – 70

597 Kẻ chăn trâu 13 – 31 – 60

598 Kẻ cướp 03 – 83

599 Kẻ trộm cậy cửa 79 – 20

600 Kéo thuyền trên sông 06 – 60

601 Kéo thuyền 38 – 83 – 88

602 Kêu cứu 35 – 65

603 Khách hàng 30 – 89

604 Khách sạn 32 – 47

605 Khai thác vàng 12 – 21 – 10 – 01

606 Khâm phục 37 – 73

607 Khăn mặt 73 – 96

608 Khăn màu hồng 04 – 24

609 Khăn nhung 78 – 87

610 Khẩu pháo 70 – 72

611 Khâu vá 36

612 Khí giới 07 – 70

613 Khỉ 56

614 Khiêu vũ 42 – 47 – 43

615 Khó đẻ 19 – 91 – 96

616 Khỏa thân 18 – 81 – 48 – 48

617 Khoai lang 51 – 52 – 95

618 Khoang tầu 41 – 71

619 Khoe 56 – 59

620 Kì lân 65 – 78

621 Kiếm 96

622 Kim chỉ 11 – 94 – 15

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...