Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “E”, “G”.

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

534 Ếch 86

535 Et xăng 64 – 74

536 Gà con 07 – 08

537 Gà thịt rồi 28 – 36

538 Gà trống 55 – 57

539 Gái đẹp 38 – 83

540 Gặp ăn xin 24 – 76 – 86

541 Gặp cây đa 09 – 05 – 12

542 Gặp cụ già đạo đức 41 – 64 – 62

543 Gặp đàn bà 28 – 87

544 Gặp đàn ông 26 – 27

545 Gặp gà 33 – 45 – 57

546 Gặp lợn 59 – 62 – 27

547 Gặp người nhà 70 – 75 – 78

548 Gặp người yêu 46 – 47 – 87

549 Gặp phà 28 – 52 – 93

550 Gặp tiền 01 – 76 – 67

551 Giá treo cổ 84 – 68

552 Giải thoát 84 – 85

553 Giáo viên 52 – 57

554 Giấy tờ ướt 26 – 66

555 Giếng nước 29 – 92

556 Gieo trồng 57 – 46

557 Giết lợn 82 – 32

558 Giết người 83 – 47

559 Giò chả 22 – 43

560 Giò 78 – 84 – 89

561 Giông bão 08 – 58 – 53

562 Giun 11 – 94

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...