Loading...

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ- CHỮ CÁI “E”, “G”.

Cho sao bài viết này!

BẢNG TRA SỐ ĐỀ THEO GIẤC MƠ ( Theo thứ tự A,B,C)

534 Ếch 86

535 Et xăng 64 – 74

536 Gà con 07 – 08

537 Gà thịt rồi 28 – 36

538 Gà trống 55 – 57

539 Gái đẹp 38 – 83

540 Gặp ăn xin 24 – 76 – 86

541 Gặp cây đa 09 – 05 – 12

542 Gặp cụ già đạo đức 41 – 64 – 62

543 Gặp đàn bà 28 – 87

544 Gặp đàn ông 26 – 27

545 Gặp gà 33 – 45 – 57

546 Gặp lợn 59 – 62 – 27

547 Gặp người nhà 70 – 75 – 78

548 Gặp người yêu 46 – 47 – 87

549 Gặp phà 28 – 52 – 93

550 Gặp tiền 01 – 76 – 67

551 Giá treo cổ 84 – 68

552 Giải thoát 84 – 85

553 Giáo viên 52 – 57

554 Giấy tờ ướt 26 – 66

555 Giếng nước 29 – 92

556 Gieo trồng 57 – 46

557 Giết lợn 82 – 32

558 Giết người 83 – 47

559 Giò chả 22 – 43

560 Giò 78 – 84 – 89

561 Giông bão 08 – 58 – 53

562 Giun 11 – 94

(tiếp tục cập nhật tại sodeviet.com)

Số đề Việt

Admin sodeviet hiện đang làm admin chính cho trang web sodeviet.com. Admin cũng tham gia viết bài cho một số web về cá cược và số đề khác. Mọi thông tin liên hệ xin thông qua email admin@sodeviet.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...